LACASE DE CULT

Fiecare LÃCAS ARE PROPRIA SA LEGENDÃ

În credincioasa Moldovã, harul lui Dumnezeu coboarã peste oameni si locuri. Iar oamenii, de seamã sau al cãror nume nu s-a mai pãstrat peste timp, au ctitorit si aici, la Piatra Neamt, biserici de o neasemuitã valoare.

CURTEA DOMNEASCÃ, CTITORIA LUI STEFAN CEL MARE 

Centru istoric al curbei, în jurul cãruia s-a dezvoltat întregul oras, Curtea Domneascã vorbeste si astãzi despre vremurile de glorie ale lui Stefan cel Mare si Sfânt. Complexul arhitectural compus din Biserica „Sf. Ioan Botezãtorul”, Turnul-clopotnitã si Curtea Domneascã, ridicat între anii 1468-1475, este atestat documentar pentru prima datã într-un document emis în anul 1941, când Stefan cel Mare face danie Mânãstirii Tazlãu trei sate „care au fost din ocolul curtilor noastre de la Piatra”.

Dupã perioada sa de glorie, din secolul al XVI-lea, Curtea Domneascã si-a pierdut din rolul sãu politico-adminstrativ. Din complexul de constructii se mai pãstreazã astãzi numai biserica cu hramul „Sf. Ioan Botezãtorul” si Turnul- clopotnitã. Biserica, construitã între anii 1497-1498 reprezintã cel mai valoros edificiu al complexului arhitectural. Printre podoabele pãstrate în bisericã sunt mai multe obiectele de patrimoniu: candelabrele de cristal de Boemia, icoanele: Domnul Hristos binecuvântând Sf Potir – de Constantin Stahie, Sf Treime, Sf Ioan Botezãtorul si Icoana Hramului pictate de Petre Sãvinescu, Pomelnicul manuscris al dascãlului Atanasiu din 1792, Sf Evanghelie de la Mânãstirea Neamt din 1821, Evanghelia de Sibiu din 1854, o cruce în filigram de argint din secolul XIX, o cruce de argint filigranat din 1819, un potir de argint din secolul XIX, o carte veche: Mântuirea pãcãtosilor din 1820, Biblia de la Blaj 1795, Pidalionul de Neamt din 1854.

 „PRECISTA“, CEA MAI FRUMOASA BISERICA A ORASULUI

Construitã între anii 1930 si 1947, an în care a fost sfintitã de cãtre Mitropolitul Moldovei si Sucevei Irineu Mihãlcescu si de cãtre P.S. Iustinian, Biserica Precista este consideratã cea mai frumoasã din Piatra Neamt. Planurile au fost concepute de arhitectii Bolomei si Dors si a fost construitã de arhitectul Carol Laus. Icoanele situate în iconostas, în biserica veche, sunt suflate în aur. Catapeteasma este în stilul Mânãstirii Bisericani. Icoanele din catapeteasmã provin de la Biserica veche din anul 1826. Pictura de pe pereti este în frescã stil bizantin evoluat fãcutã de fratii Profeta si Dumitru Irimescu.

BISERICA DIN VALENI, BIJUTERIA CU HRAMUL “SCHIMBAREA LA FATA”

Arhaicã, elegantã, purtând patina vremii si a vremurilor. Sub Cernegura, în cartierul Vãleni al orasului Piatra-Neamt, o adevãratã bijuterie arhitectonicã prin simplitatea si puritatea contururilor se aratã în fata trecãtorului. Biserica de lemn din Vãleni, cu hramul „Schimbarea la fatã“, construitã din bârne si scânduri groase de brad si de stejar pe temelie de piatrã si cu acoperisul din sindrilã, are planul simplu în formã de nava. Interiorul este împãrtit în pronaos, naos si altar. Chenarele ferestrelor si cel al usii de la intrare sunt ornamentate cu încrustatii dense, care alcãtuiesc motive geometrice de o meticuloasã executie. La usã, frecventul decor al snurului în relief reproduce simbolic torurile vechilor portaluri de la intrarea bisericilor lui Stefan cel Mare. În afara icoanelor, care la un moment dat acopereau nu numai catapeteasma ci si întreaga suprafatã a peretilor interiori reproducând pictura al fresco a unei biserici de zid, se cuvine amintit si Tripticul Ctitorilor întocmit în timpul lui Ieremia Movilã si refãcut în 1839.