MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII, O INCURSIUNE IN VIATA SATULUI ROMANESC

Unic în România, Muzeul Național al Agriculturii își dezvăluie comorile cu migală adunate și bine păstrate peste timp, chiar la intrarea dinspre Urziceni a municpiului Slobozia.
Înconjurat de un parc impresionant prin frumusețe, dar și prin suprafața sa de 17000 mp, muzeul își desfășoară spațiile expoziționale pe o suprafață de 3866 mp. Având ca obiect de activitate istoria agriculturii, antropologia agrară și arheologia industrială specifică de pe tot cuprinsul țării, a fost înființat în 1990 prin Decizia Prefecturii Județului Ialomița nr. 176 sub denumirea de Muzeul Agriculturii Române. Deschiderea sa oficială a avut loc la 25 Martie 1996, prin grija celui ce avea să fie director al așezământului timp de 21 de ani, de la înființare și până în anul 2011. Din decembrie 2002, Muzeul Agriculturii Române a devenit Muzeul Național al Agriculturii și este finanțat din bugetul Consiliului Județean Ialomița.

Colecțiile reprezentative ale muzeului cuprind 13476 de piese. Prima dintre acestea este reprezentată de o diversitate de mașini agricole și instalații de arheologie industrială, în rândul acestora fiind cuprinse mașini și utilaje agricole de epocă, motoare termice staţionare sau maşini şi instalaţii textile. O altă colecție importantă este cea de etnografie, unde pot fi admirate și studiate unelte agricole confecţionate în ateliere şi gospodării rurale, mijloace de transport, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mobilier, ceramică, unelte textile, piese de port, harnaşament sau recuzită pentru diverse obiceiuri. Prin modul de expunere și prin folosirea diverselor tehnici specifice, acestea creează senzația descinderii într- un spațiu rural autentic.
Colecția de istorie – memorialistică are ca exponate documente şi obiecte care au aparţinut unor mari personalităţi ale agriculturii, a unor exploataţii agricole de referinţă în agricultura românească; documente referitoare la diverse evenimente istorice şi sociale etc., unele reunite în fonduri speciale: Fondul Stoianovici, Fondul Dumitru N. Seceleanu, Fondul Aurelian Pană, Fondul Nicolae D. Cornăţeanu, Fondul Midvighi sau Fondul Fundata. Nu în ultimul rând amintim colecția de artă – religie – literatură, cuprinzând tablouri din Fondul Stoianovici,  autor Lelia Urdărianu (1899-1990).
Arhiva ştiinţifică şi documentară a muzeului cuprinde peste 42068 de unităţi, fondul bibliotecii numără 13161 unităţi, iar în parc regăsim peste 55 de specii dendrologice.
Printre Unitățile în aer liber amintim: un hambar (1869); cuptoare tradiționale de copt pâine; colaci de fântână (1853, 1937); însemne funerare (1889, 1877); o casă de gospodar (început de secol XX); o instalație complexă cuprinzând moară cu pietre (1935) și piuă pentru finisat postavul, acționate prin motor ”DEUTZ” (1912) de la Dănicei, județul Vâlcea.