PARCUL TINERETULUI, SLOBOZIA

Multitudinea de spaţii verzi, frumos amenajate, i-a adus municipiului Slobozia, în urmă cu şapte ani, onorantul titlu de “cel mai verde oraş din Bărăgan”. Este o oază de verdeaţă în mijlocul Câmpiei Bărăganului, loc aspru unde vara soarele dogoreşte nemilos, iar iarna crivăţul mătură totul în cale.
Primul în topul parcurilor din Slobozia este, fără îndoială, Parcul Tineretului, amplasat lângă Catedrala Episcopală.

Preferat dintotdeauna de adolescenţi, dar iubit deopotrivă de toţi locuitorii oraşului, acesta a fost înfiinţat înainte de anii 1970 şi se întinde pe o suprafaţă de aproape 26 de hectare. În faţa Catedralei, la capătul promenadei, se află monumentul închinat eroilor căzuţi în Primul Război Mondial, purtând pe soclu inscriţia: ”SLAVĂ EROILOR DIN SLOBOZIA CARE S-AU JERTFIT PENTRU LIBERTATEA ŞI
INDEPENDENŢA PATRIEI” Monumentul înfăţişează un soldat necunoscut, dar lângă inscripţia de pe sclu se află, în basorelief, chipul colonelului Ion Popescu, ajutor de comandant al Regimentului 79 Infanterie din Slobozia şi commandant al Bateriei 1. Posteritatea omagiază, tot prin acest monument, şi numele a 114 soldaţi, 18 ofiţeri, precum şi 19 plutonieri şi sergenţi căzuţi la datorie pe câmpul de luptă,
în anii 1916-1917
Iluminatul public din Parcul Tineretului este asigurat de panouri fotovoltaice, iar prospeţimea florilor şi a gazonului este întreţinută de un sistem de irigaţii. Parcul Tineretului găzduieşte o expoziţie de sculptură, cuprinzând lucrări ale sculptorului Gheorghe Dobre, precum şi lucrări ale masteranzilor, doctoranzilor şi studenţilor de la Facultăţile de Arte din Bucureşti şi Timişoara.