PIATRA NEAMT, PERLA NEASEMUITA A MOLDOVEI

Aflat la confluenta a douã râuri, Cuejdi si Bistrita si înconjurat de muntii Pietricica, Cozla, Cernegura, Bâtca Doamnei si Cârloman, orasul Piatra Neamt este un mic Paradis, un loc special ce nu conteneste sã te uimeascã, un tãrâm binecuvântat de Dumnezeu.

POVESTEA ORASULUI

Asezat pe locul anticei Petrodava, Piatra Neamt are o istorie cu adânci rãdãcini, dovadã fiind asezãrile fortificate ale geto-dacilor de la Bâtca Doamnei, Cozla si Calu (datând din secolul 1 inainte de Hristos). Prima atestare într-un document extern este din 1387 si într-un document intern din 31 iulie 1431, când Alexandru cel Bun dãruieste Mânãstirii Bistrita “…o casã a lui Crãciun din Piatra”. Asezarea cunoaste o importantã dezvoltare în timpul lui Stefan cel Mare, când a fost construitã Curtea Domneascã, Biserica “Sf. Ioan” si Turnul-clopotnitã, constituind centrul istoric al orasului de astãzi. Tot aici s-a deschis si prima „moarã” de hârtie din Moldova, a cãrturarului Gheorghe Asachi, în anul 1841. Comunitatea evreiascã dezvoltã industria, înfiintându-se în 1852 o fabricã de postav si sumane a familiei Grulich. Apar fabrici de cherestea, sãpun, chibrituri, bere, mori. În 1885 se construieste prima cale feratã. În 1864, pentru a evita confuzia cu Piatra Olt, Pietrei i se schimbã denumirea în Piatra-Neamt.În anul 1897, în urma unei ploi puternice, are loc o alunecare de teren si o portiune din dealul Cozla se prãbuseste, “formându-se astfel niste râpi urâte si prãpãstioase, care aveau un aspect neplãcut pentru oras”.

La initiativa primarului de atunci (Nicu N. Albu), în 1901 se începe consolidarea terenului prin plantarea de arbori, se amenajeazã terenul si se construiesc alei, luând astfel nastere “Parcul Cozla”. Ulterior, în luna august a anului 1904, va fi deschis Parcul zoologic. În anii interbelici populatia orasului depãseste cifra de 30.000 de locuitori (de la 18.795 locuitori în anul 1913 la 35.952 de locuitori în 1927, din care 22.000 români, 13.952 evrei, restul fiind de alte nationalitãti), Piatra-Neamt cunoscând un reviriment economic însemnat. Creste numãrul fabricilor si atelierelor, sunt continuate actiunile de sistematizare si este finalizatã si a doua uzinã electricã (1929). Izbucnirea celui de al II -lea rãzboi mondial a stopat avântul economic înregistrat pânã atunci. Pierderilor si distrugerilor suferite în timpul rãzboiului li se adaugã jafurile si  teroarea practicatã de cãtre “Armata Rosie eliberatoare” dupã momentul august ’44. Abia odatã cu sfârsitul anilor 1950 si mai ales dupã 1968 când, în urma reformei administrativ-teritoriale orasul redevine resedintã de judet, Piatra-Neamt începe sã cunoascã o dezvoltare din ce în ce mai dinamicã, ajungând sã-si formeze fata pe care o cunoastem astãzi. Istoria orasului se scrie în fiecare zi. Devenitã una dintre cele mai atractive destinatii turistice din România, Piatra Neamt se aflã într-o continuã înnoire.Se urmãreste dezvoltarea infrastructurii turistice, cresterea calitãtii si diversificarea ofertei în domeniu, precum si promovarea eficientã a oportunitãtilor.Amestec de istorie, culturã, crestinãtate dar si de modernism, orasul îsi propune sã fie în câtiva ani o destinatie turisticã prin excelentã, de astã datã în spatiul Uniunii Europene.