STRALUCIRI APUSE – ORASUL DE FLOCI

Binecuvântat de apele Ialomiței, aproape de vărsarea râului în Dunăre, s-a ridicat, la început de secol XV, un târg mândru, cunoscut în vreme ca unul dintre cele mai importante centre comerciale din Țara Românească. Cunoscut în epocă drept punct de vamă și unica așezare urbană medievală din estul Câmpiei Române, Orașul de Floci a rămas în conștiința națională și mai ales în istoria noastră de suflet prin faptul că aici s-a născut, așa cum aflăm din vechi cronici, cel mai iubit și de seamă conducător al românilor, Mihai Viteazul.

Prima atestare documentară ca punct de vamă a târgului ialomițean o regăsim în anul 1431, într-o scrisoare adresată tuturor târgurilor și vămilor țării de către domnitorul Dan al II-lea, prin care se reînnoiește privilegiul comercial acordat de Mircea cel Bătrân brașovenilor. Numele târgului provine, cel mai probabil, de la denumirea latină a lânei, floccus. Constituit pe moșie domnească, târgul era condus de un județ 12 pârgari. Orașul este incendiat în anul 1470, în timpul incursiunii armate a lui Ștefan cel Mare împotriva domnului Țării Românești, Radu cel Frumos, dar trece cu bine peste acest episod, continuându-și dezvoltarea. După o altă perioadă nefastă, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, când jafurile turcești asupra Brăilei și Hârșovei își pun amprenta asupra evoluției economice, târgul cunoaște o nouă perioadă de înflorire în vremea domniei lui Matei Basarab, în secolul al XVII-lea. La acea vreme era reședința județului Ialomița și adăpostea sediile isprăvniciei și căpităniei, iar pentru protecția sa domnitorul cantonase aici o armată de 15000 de soldați. Orășenii erau oameni liberi, ce dețineau case, prăvălii sau chiar pământuri din zonele rurale din vecinătate. Se ocupau în principal cu pescuitul.
În secolul XVIII, politica fiscala descurajatoare și jafurile turcești îi alungă pe locuitori spre locuri mai sigure, astfel că, încet-încet, Orașul de Floci se depopulează pentru ca, în final, așezarea să dispară.
Cercetările arheologice sau chiar descoperirile întâmplătoare au adus mărturii asupra existenței acestei cetăți, ba chiar a locuirii încă din vremea geto-dacilor. Săpăturile au scos la iveală urmele unor ateliere meșteșugărești, dar și fundațiile a trei biserici, monumente neconoscute în istoria arhitecturii.
Situl arheologic de la Orașul de Floci, din comuna ialomițeană Giurgeni, se numără printre cele 10 situri arheologice prioritare din România. Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci a fost inaugurată ca secție a Muzeului Județean Ialomița la 29 octombrie 2009. Dezvoltarea acesteia se înscrie într-un proiect mai amplu care face parte din Strategia de Dezvoltare a Consiliului Județean Ialomița, Muzeului Județean Ialomița și Institutului Național al Patrimoniului, pentru punerea în valoare a sitului arheologic național-prioritar Orașul de Floci. Fiind singurul oraș medieval din România ce nu a fost suprapus de nicio altă locuire modernă, este facilitată cercetarea și chiar reconstituirea acestei vechi vetre de istorie.