Tag Archives: bucuresti

PALATUL DE LA POARTA CISMIGIULUI

Știrbei Vodă 39, București – Palatul Crețulescu cunoscut și sub grafia Palatul Kretzulescu – este o clădire istorică, ce a aparținut familiei Kretzulescu. A fost construită, la începutul secolului 20, după planurile arhitectului Petre Antonescu (1873-1965) în stilul Renașterii franceze. În 1927, intră în posesia statului, iar în perioada interbelică, casa adăpostește Muzeul de Artă Religioasă. Din 21 septembrie 1972, este sediul Centrului European de Învățământ Superior al UNESCO În 2003, clădirea a fost renovată. Au fost executate lucrări de mare finețe în lemn și piatră naturală. Sera foayer a fost integral refăcută, ca și intrările monumentale din marmură, tâmplăria exterioară din lemn de paltin etc. Istoricii apreciază edificiul drept exemplar pentru tipologia caselor înaltei societăți bucureștene de la sfârșitul secolului 19 și începutul celui de-al 20-lea. În București se mai păstrează astfel de clădiri somptuoase, precum Palatul Cantacuzino (neterminat de proprietar din cauza izbucnirii războiului), Palatul familiei Șutu etc. Mai ales după primul razboi mondial, clasa de mijloc produce câteva „vârfuri financiare“ care preiau, la dimensiuni mai mici, modelul vilei de tip palazzo. Interioarele Palatului Kretzulescu compun un cadru specific pentru La Belle Epoque, înlesnindu-ne recompunerea – imaginară sau bazată pe documente – a vieții private a înaltei societăți bucureștene. 18 mai 1902 – o zi agitată pentru Primăria București, pentru Poliția Capitalei, dar mai ales, o zi agitată la reședința Elenei Crețulescu,