Tag Archives: curte domneasca

LACASE DE CULT

Fiecare LÃCAS ARE PROPRIA SA LEGENDÃ

În credincioasa Moldovã, harul lui Dumnezeu coboarã peste oameni si locuri. Iar oamenii, de seamã sau al cãror nume nu s-a mai pãstrat peste timp, au ctitorit si aici, la Piatra Neamt, biserici de o neasemuitã valoare.

CURTEA DOMNEASCÃ, CTITORIA LUI STEFAN CEL MARE 

Centru istoric al curbei, în jurul cãruia s-a dezvoltat întregul oras, Curtea Domneascã vorbeste si astãzi despre vremurile de glorie ale lui Stefan cel Mare si Sfânt. Complexul arhitectural compus din Biserica „Sf. Ioan Botezãtorul”, Turnul-clopotnitã si Curtea Domneascã, ridicat între anii 1468-1475, este atestat documentar pentru prima datã într-un document emis în anul 1941, când Stefan cel Mare face danie Mânãstirii Tazlãu trei sate „care au fost din ocolul curtilor noastre de la Piatra”.