Tag Archives: neat

PIATRA NEAMT, PERLA NEASEMUITA A MOLDOVEI

Aflat la confluenta a douã râuri, Cuejdi si Bistrita si înconjurat de muntii Pietricica, Cozla, Cernegura, Bâtca Doamnei si Cârloman, orasul Piatra Neamt este un mic Paradis, un loc special ce nu conteneste sã te uimeascã, un tãrâm binecuvântat de Dumnezeu.

POVESTEA ORASULUI

Asezat pe locul anticei Petrodava, Piatra Neamt are o istorie cu adânci rãdãcini, dovadã fiind asezãrile fortificate ale geto-dacilor de la Bâtca Doamnei, Cozla si Calu (datând din secolul 1 inainte de Hristos). Prima atestare într-un document extern este din 1387 si într-un document intern din 31 iulie 1431, când Alexandru cel Bun dãruieste Mânãstirii Bistrita “…o casã a lui Crãciun din Piatra”. Asezarea cunoaste o importantã dezvoltare în timpul lui Stefan cel Mare, când a fost construitã Curtea Domneascã, Biserica “Sf. Ioan” si Turnul-clopotnitã, constituind centrul istoric al orasului de astãzi. Tot aici s-a deschis si prima „moarã” de hârtie din Moldova, a cãrturarului Gheorghe Asachi, în anul 1841. Comunitatea evreiascã dezvoltã industria, înfiintându-se în 1852 o fabricã de postav si sumane a familiei Grulich. Apar fabrici de cherestea, sãpun, chibrituri, bere, mori. În 1885 se construieste prima cale feratã. În 1864, pentru a evita confuzia cu Piatra Olt, Pietrei i se schimbã denumirea în Piatra-Neamt.În anul 1897, în urma unei ploi puternice, are loc o alunecare de teren si o portiune din dealul Cozla se prãbuseste, “formându-se astfel niste râpi urâte si prãpãstioase, care aveau un aspect neplãcut pentru oras”.