TIMISUL NOBILIAR – FAMILIA MOCIONI – Conace

Regiunea istorică a Banatului reprezintă o realitate aparte în peisajul românesc, fie și numai dacă ne referim la caracteristicile sale multietnice și multiculturale. Îngemănarea armonioasă a atâtor valori culturale, tradiții și mentalități conferă acestei zone un element de unicitate.

În satul timişean Foeni, situat nu departe de capitala judeţului, s-a scris o parte din istoria vestitei familii Mocioni care, prin reprezentanţii săi de aleasă cultură sau implicare în viaţa politică a ţării, a scris, la rândul său, istorie.

Conacul Foeni

Conacul de la Foeni este cea mai veche reşedinţă nobiliară a familiei Mocioni şi a fost construit în anul 1750, în stil neoclasic. Aici a locuit, printre alţii, Andrei Mocioni, strănepotul preotului Constantin Mocioni. Acesta moşteneşte domeniul în anul 1869 şi se mută aici împreună cu soţia sa, Laura. La moartea sa, în anul 1880, acesta moşteneşte conacul, pe care îl lasă, la rândul său, unui nepot. Astfel, leagănul Mocioneştilor este îndepărtat de familie şi va fi răscumpărat ulterior de Anton Mocioni.

Proprietatea a fost naţionalizată în timpul regimului comunist, iar în conac au funcţionat, pe rând, o baie comunală şi o grădiniţă. După anul 1989 este transformat în casă de cultură, destinaţie pe care o păstrează şi astăzi.

 

Conacul de la Căpâlnaș

Conacul de la Căpâlnaş, localitate situată la 90 de kilometri distanţă de Arad, şi care a fost reşedinţa familiei până în anul 1947, când a fost confiscat de către regimul comunist, a fost transformat în spital de psihiatrie. Reşedinţa a fost construită de către meşteri italieni în stilul castelului de la Versailles, între 1876 și 1879, în timpul vieții Ecaterinei, fiica lui Ioan Mocioni și a soțului acesteia, Mihai Mocioni şi este supranumită „Micul Trianon“.

Conacul de la Birchiș

Castelul din Birchiş, situat nu departe de cel din satul Căpâlnaş, a fost construit în stil neogotic şi i-a aparţinut lui Alexandru Mocioni, cunoscut om de litere.

În 1918, un grup de ţărani beţi au dat foc conacului. Incendiul a mistuit frumoasa clădire și, o dată cu ea, au fost distruse, pe lângă valoroasele piese de mobilier, şi miile de volume adunate în biblioteca sa de către Alexandru Mocioni.

Conacul de la Bulci

Conacul de la Bulci, din comuna arădeană Bata, a fost construit în apropierea albiei râului Mureş, în jurul anului 1850.

Conceput iniţial ca o mică reşedinţă nobiliară, ansamblul este extins ulterior cu cele două aripi laterale.

Ultimii proprietari ai conacului au fost Antoniu Mocioni şi fiul său vitreg, Ionel Mocsony-Stârcea. Pe acest domeniu obişnuia să meargă la vânătoare regele Carol al II-lea. Comuniştii au confiscat moşia familiei Mocioni şi au transformat palatul, în anul 1953, în spital de psihiatrie, apoi în sanatoriu TBC.

Castelul din Vlaicovăț

Castelul din Vlaicovăţ, în Banatul sârbesc, a fost construit în mijlocul unui parc de cinci hectare de către Gheorghe Mocioni, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astăzi, peste acest frumos edificiu s-a aşternut uitarea, aflându-se aproape în ruină.