UN MUZEU CU PESTE 25000 DE EXPONATE

Muzeul Județean Ialomița deține un valoros patrimoniu archeologic, colecțiile sale însumând un număr de circa 25000 de obiecte, organizate thematic pe sectoarele arheologie, istorie, etnografie și artă.
Colecția de arheologie este constituită dintr-un număr de aproape 7000 de obiecte ce aparțin unor perioade istorice diferite, începând din neolitic (mileniul al V-lea îen) și până în plină epocă medievală (secolele XV–XVIII).


Această colecție cuprinde, de asemenea, cea mai veche marturie de faună preistorică documentată pe teritoriul ialomițean și anume, fragmente de Mammuthus primigenius, descoperite la Piscul Crăsani și Fetești—Vlasca. Reprezentative pentru cultura și civilizația geto-dacică din câmpie sunt colecțiile
de obiecte descoperite în davae-le din apropierea unor cursuri de apă (Ialomița, Borcea). Printre aceste valori amintim: rhytonul din lut și vatra cu decor solar de la Piscul Crăsani, olăria lucrata cu mâna și la roată de la Stelnica–Gradiștea Mare sau Bordușani–Popină.
Colecțiile de epocă medievală (secolele VIII–XVIII), provenite din așezări (Dridu, Târgul de Floci) și necropole (Platonești), pun în valoare cultura materială și spirituală a acestor secole.
Cu sediul central în reședința județului, Slobozia, muzeul deține și secții exterioare, precum: Așezământul de Artă și Cultură Religioasă Maia-Catargi (comuna Maia), Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci (comuna Giurgeni), Baza Arheologică Popina-Bordușani (comuna Bordușani) și
Conacul Bolomey – monument istoric de arhitectură (comuna Cosâmbești).